Dlouholeté zkušenosti
Kvalitně odvedená práce
Použití původních technik

Restaurování

Restaurujeme a konzervujeme předměty ze dřeva různého druhu či povahy.
Pojem restaurování je složitý a obecně se pokládá za soubor činností, jejímž cílem je obnova celistvosti-integrity památky na určitém známém stupni jejího historického vývoje, přičemž důležitým úkolem je úsilí o dosažení srozumitelnosti a pochopení památky. Moderní restaurování se dnes nesnaží opravit či lacině zatraktivnit památky, ale citlivě je přiblížit lidem včetně stop času, jež zásadním způsobem spoluvytváří vlastní charakter památky.
Restaurování-konzervovaní je specifický přístup k danému předmětu, který si zasluhuje pečlivý interdisciplinární zásah a je provázán s mnoha operacemi, jež by měly zaručit správný směr budoucnosti předmětu.

Zabýváme se: 

 • Restaurování nábytku
 • Restaurování stavebně truhlářských výrobků – restaurování a opravy domovních dveří, oken, vrat a portálů
  Restaurování a opravy dřevěných prvků v interiérech – podlahy, obložení, schody, stropy
 • Restaurování řezbářských děl
 • Restaurátorský průzkum – zaměření na zjištění stupně degradace, znečištění a rozpoznání starších zásahů
 • Poradenská služba v oboru restaurování
 • Fotodokumentace v ateliéru
 • Sanace a petrifikace dřeva - likvidace dřevokazných škůdců chemicky i ozářením
 • Obnova starých povrchů – pokud je povrchová úprava z větší části v pořádku, je někdy výhodnější jí pouze „oživit“
 • Fládrování, žilkovaní – restaurování fládrů, nové dle původních, tvorba nových dle citu a požadavků
 • Různé druhy povrchové úpravy: šelaková povrchová úprava, olejové barvy, laky, lazury, voskové povrchové úpravy, lazury, nátěry, stříkaní, mořeni vodní, lihové, klihové, voskové, pigmentové
 • Ratanový výplet – ruční výplet u historického i nového nábytku. Částečně poškozený pohledový a nenamáhaný vyplet u historického nábytku lze opravit bez nutnosti zcela kompletní výměny.

Při obnově se prosazuje použití původních materiálů a technik. Konstrukční řešení je odvozeno z původních. K pohledu do technologie minulosti slouží i bohatá pramenná základna. Specifika jednotlivého přístupu se odvíjejí od konkrétní situace.

Restaurování, dokumentace: +420 605 301 501
Obnovy objektů, repase, repliky, tvorba nových: +420 775 345 718